Tydliggörande arbetssätt

Användandet av tydliggörande pedagogik skapar en begriplighetsram för elever med särskilda behov. För elever som kan ha svårigheter att förstå, föreställa sig saker och själv använda sig av prat för att uttrycka vad man vill, tänker, känner, behöver vi kunna byta ut talade ord mot visuellt stöd.

Vi ger eleverna ett begriplighetsstöd. Det visuella stödet kan vara föremål eller bilder, digitalt eller konkret. Tydliggörande pedagogik ger svar på de grundläggande frågorna om vad som ska hända, med vem/vilka, hur mycket som ska göras och hur länge, när det ska hända och när det tar slut, vad vi ska göra sedan och inte minst varför det ska göras.