Trygghet och trivsel

Trygghet på Rönnbäcksskolan innebär att varje elev har en mentor som följer dem under hela skoldagen.

Mentorn överlämnar sedan information om vad som hänt under dagen till föräldrar och fritidspersonal via elevens kontaktbok. Alla elever har sitt individuella schema med konkreta föremål eller bilder för dagens olika aktiviteter. Genom att vara förberedd så blir eleverna trygga.

Vi mår alla bra av att veta vad som ska hända, av att inte överväldigas av sinnesintryck, att de krav som ställs på vår förmåga är rimliga att nå upp till, och att få ägna oss åt det som ger oss mening och bli bemötta med respekt.

Skolan har också under året gemensamma återkommande aktiviteter och traditioner för att öka trivsel och trygghet.