Alternativ kompletterande kommunikation

Kommunikation och språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningar för delaktighet i vardagen och i samhället.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela med andra och skapa en tilltro till sin förmåga att aktivt kunna påverka sin situation.
Eleverna ges möjligheter att använda olika digitala verktyg för att kunna kommunicera och samspela med andra och för att kunna vara delaktig i samhället.

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla kan inte tala men alla kan kommunicera! För en fungerande kommunikation med omgivningen behöver vi på Rönnbäcksskolan erbjuda eleverna Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt, i vardagslag AKK. Vi använder oss av olika kommunikationssätt allt utifrån varje elevs förutsättningar. Här är några utav de kommunikationssätt vi använder.

  • Manuella och kroppsnära kommunikationsformer som naturliga reaktioner, gester och ljud.
  • TaSSeLs – Taktila tecken.
  • TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation en metod där tecken och tal används parallellt.
  • GAKK – Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation där används konkreta föremål och bilder.

Vi bygger kommunikation och språk tillsammans där vi som personal är förebilder.

Alla elever hos oss har rätten till en god kommunikation, rätten att:
♥ fråga ♥ välja
♥ säga nej ♥ ropa på och inleda samspel
♥ veta vad som händer ♥ insatser för att utveckla kommunikation
♥ bekräftelse och svar ♥ andra kommunikationsvägar än tal
♥ god kommunikativ miljö ♥ tilltalas värdigt
♥ ta del av samtal ♥ föra meningsfulla samtal