Grundsärskola inriktning träningsskola

Grundsärskolan inriktning träningsskola ger eleven förutsättningar att upptäcka och utveckla förmågor för att hantera sin tillvaro inom olika ämnesområden.

Ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning