Hej Carl Hellman!

Vad jobbar du med?
– Jag arbetar som speciallärare på individuella programmet, gymnasiesärskolan

Varför har du valt att jobba just här?
– Att få arbeta i särskolan är utvecklande eftersom det inte finns några färdiga mallar utan jag som pedagog måste titta på varje enskild elev och utgå från deras behov.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att få vara en del i ungdomarnas utveckling och anpassa läroplanerna utifrån deras förutsättningar och behov.

Vad är det bästa med att jobba i en av Helsingborgs stads skolor?
– Helsingborg stad är en generös arbetsgivare som ser sina medarbetare och är måna om deras välbefinnande.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba här?
– Helsingborgs stad är en bra arbetsgivare som ser dig och kommer ta tillvara på dina kompetenser!