Råd och stöd

Här hittar du kontaktuppgifter om du behöver råd och stöd inom elevhälsan.

Elevhälsan

På skolan har vi tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator för att få råd och stöd.

SYV

Ingrid Krantz är studie- och yrkesvägledare för alla elever inom grundsär- och gymnasiesärskolan i Helsingborgs stad. Hennes uppgift är att underlätta för er vårdnadshavare med övergångarna från grundsärskolan till gymnasiesärskolan och med övergången från gymnasiesärskolan till vuxenlivet. Hon informerar och vägleder er individuellt eller i grupp.

Skolsköterska

Ulrika Karlsson
Telefon: 042-10 57 29 (gärna ikoner för telefon och e-post istället för text)
Ulrika Karlsson@helsingborg.se

Psykolog

Melania Tuna
Telefon: 042-10 37 17
melania.tuna@helsingborg.se

Kurator

Malin Johansen
Telefon: 042-10 59 25
Malin.Johansen@helsingborg.se

Särskolesamordnare

Kristina Mårtensson hjälper dig med frågor kring mottagandet och placeringen av ditt barn i särskolan.
Telefon: 042-10 60 10
Kristina.Martensson@helsingborg.se

SYV

Studie och yrkesvägledare
Ingrid Krantz
Telefon 042-10 64 21
ingrid.krantz@helsingborg.se