Råd och stöd

Det är viktigt att barn mår bra och trivs i skolan. På Rönnbäcksskolan stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Elevhälsan

Rönnbäcksskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.
Rönnbäcksskolan har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator. Elevhälsan finns till för att stötta eleverna och för att skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Studie- och yrkesvägledning

Skolan har en studie- och yrkesvägledare för alla elever inom anpassad grund- och gymnasieskola i Helsingborgs stad. Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att underlätta för er vårdnadshavare med övergångarna från anpassad grundskola till anpassad gymnasieskola och med övergången från anpassad gymnasieskola till vuxenlivet. Ni får information och vägledning individuellt eller i grupp.