search
error

Rönnbäcksskolan i Helsingborg

Rönnbäcksskolan är en del utav särskolan i Helsingborgs stad. Skolan erbjuder grundsärskolan med inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program. Skolan är till för dig med flerfunktionsvariation och intellektuell funktionsnedsättning.

Rönnbäcksskolan är för dig som är i behov av en lugn anpassad miljö som arbetar med alternativa kommunikationssätt. Du trivs bäst i små grupper och är i behov av stort vuxenstöd.

På Rönnbäcksskolan utformar vi lärmiljöer utifrån dina kunskaper och erfarenheter.